Avtal för köp och fodervärd

Tingning- och Köpeavtal

Jag använder mig av de avtal som rekomenderas av Sverak och som återfinns på deras hemsida. Vid tingning av kattunge betalas en handpenning (Sverige 2 000 kr / EU 250 euro). Avbeställs kattungen innan leverans ersätts överlåtaren/säljaren med 15% av köpesumman, dvs 1 500 kr, för att täcka de extra kostnader som uppstår vid ett återbud. Köpeavtal och ägarändring skrivs när kattungen är fullbetald och övergår i köparens ägo.

Pris inom Sverige 12 000 kr (inkl vacc x 2, vet.bes och chip)

Pris inom EU 1 200 euro (inkl vacc x 2, vet.bes, chip, rabiesvacc, pass, transfer)

Fodervärdsavtal

Avtal som rekomenderas av Sverak och återfinns på deras hemsida. Avtalet är under justering och kan komma att ändras. Vid ev annan överenskommelse skrivs ett tilläggsavatal. 

Katt på foder tillhör uppfödaren under hela fodertiden intill dess att avtalet är uppfyllt. Fodervärden står för kostnader såsom mat, kattsand, omvårdnad. Kostnader för avelsrelaterade hälsoundersökningar samt försäkring står uppfödaren för.

Parningsavtal

Avtal som rekomenderas av Sverak och återfinns på deras hemsida. Parningsavtal är obligatoriskt och ska skrivas innan parning sker. Jag förbehåller mig rätten att välja katt för parning. Honkatt ska vara blodgrupperad, HCM- och njurscannad samt testad negativt för FIV och FeLV.

Avgifter: Språngavgift 1 000 kr samt 1 700 kr/levande kattunge vid 5 veckors ålder. Om annan överenskommelse görs ska detta skrivas in i avtalet.

 

 

 • Tingningsavtal

  Tingningsavtal skrivs när köpare och säljare är överens och handpenning har erlagts.

  Avtalet innebär att kattungen inte kommer att säljas till annan köpare och att köparen har för avsikt att genomföra köpet.

 • Överlåtelseavtal/köpeavtal

  Överlåtelseavtal skrivs när köpet genomförts, hela köpesumman erlagts och i samband med leverans av kattungen.

  Ägarändring görs också vid detta tillfälle.

 • Fodervärdsavtal

  Fodervärdsavtal skrivs när uppfödaren lämnar katt på foder av olika anledningar.
  I avtalet ska framgå tydligt vad som gäller och att båda parter är överens.


 • Parningsavtal

  Parningsavtal ska alltid skrivas innan parning sker. Parning får inte ske med annan katt än den avtalet avser. Parning sker i regel hos hankatten. Katterna ska vara friska och utförda kontroller/tester ska kunna uppvisas.