Inga kattungar för tillfället!

Elsa och Elvis som fick L-kullen (Legolas, Leonidas, Lancelot)

Just nu har vi inga kattungar till salu. Planer finns att under sommaren 2020 para Iris och Lancelot om hälsotesterna utfaller med bra resultat. Uppdatering av ev parning och kull sker på denna sida.

Lancelot planeras gå i avel, i första hand i mitt eget katteri, men kan lånas ut sparsamt till andra honor. Tidigast under våren/sommaren 2020 kan vara aktuellt om allt går bra. Uppdateringar av tester kommer att göras under Lancelots egen sida.

Välkommen åter!