Inga kattungar för tillfället!

Elsa och Elvis som fick L-kullen (Legolas, Leonidas, Lancelot)

Just nu har vi inga kattungar till salu. Planer finns att under sommaren 2020 para Iris och Lancelot då hälsotesterna utfallit med bra resultat. Uppdatering av ev parning och kull sker på denna sida.

Lancelot planeras gå i avel, i första hand i mitt eget katteri, men kan lånas ut sparsamt till andra honor tidigast under sommaren 2020. Uppdateringar av tester har publicerats under Lancelots egen sida.

Välkommen åter!