Inga kattungar för tillfället!

Elsa och Elvis som fick L-kullen (Legolas, Leonidas, Lancelot)

Just nu har vi inga kattungar till salu. Planer finns att under sommaren 2020 para Iris med någon av mina hanar om hälsotesterna utfaller med bra resultat.

Legolas och Lancelot planeras gå i avel, i första hand i mitt eget katteri, men kan lånas ut sparsamt till andra honor. Tonårsgrabbarna ska först växa till sig och testas så tidigast under våren/sommaren 2020 kan vara aktuellt om allt går bra.

Uppdateringar av tester kommer att göras under respektive katts sida, uppdatering av ev parning och kull sker på denna sida.

Välkommen åter!