Avtal för köp, parning och fodervärd

Köpeavtal

Jag använder mig av de tingningsavtal och överlåtelseavtal som rekomenderas av Sverak och som återfinns på deras hemsida. I förekommande fall om annat avtal eller tillägg är aktuellt görs en separat överrenskommelse som bilaga till det ordinarie avtalet. Vid tingning av kattunge betalas en handpenning (Sverige 2 000 kr / EU 210 euro) som inte återfås vid ånger.

Pris inom Sverige 9 000 kr (inkl vacc x 2, vet.bes och chip)

Pris inom EU 1 100  euro (inkl vacc x 2, vet.bes, chip, rabiesvacc, pass, transfer)

Parningsavtal

Avtal som rekomenderas av Sverak och vid behov skrivs ett individuellt tillägg beroende på överenskommelse. 

Språngavgift 1000 kr inkl 1 st omparning, därutöver en avgift på 1 100 kr per levande kattunge vid 4 veckors ålder.

Fodervärdsavtal

Ett grundavtal finns (avtal Sverak) som kan ändras utefter behov och då skrivs ett individuellt tillägg beroende på överenskommelse. Katt på foder tillhör uppfödaren under hela fodertiden intill dess att avtalet är uppfyllt. En grundavgift betalas för katten, tillkommer kostnader för mat, kattsand, omvårdnad. Kostnader för avelsrelaterade hälsoundersökningar står uppfödaren för.