Avtal för köp och fodervärd

Tingning- och Köpeavtal

Jag använder mig av de avtal som rekomenderas av Sverak och som återfinns på deras hemsida. Vid tingning av kattunge betalas en handpenning (Sverige 2 500 kr / EU 250 euro). Avbeställs kattungen innan leverans ersätts överlåtaren/säljaren enligt anvisningar i avtalet..

Pris inom Sverige 9 500 kr (inkl vacc x 2, vet.bes och chip)

Pris inom EU 1 150  euro (inkl vacc x 2, vet.bes, chip, rabiesvacc, pass, transfer)

Fodervärdsavtal

Avtal som rekomenderas av Sverak och återfinns på deras hemsida.

Katt på foder tillhör uppfödaren under hela fodertiden intill dess att avtalet är uppfyllt. Fodervärden står för kostnader för mat, kattsand, omvårdnad. Kostnader för avelsrelaterade hälsoundersökningar samt försäkring står uppfödaren för.