Estelle med en av de nya vännerna nosar på varandra