Sally (Cassis Noir) hos sina nya ägare och nya vännen, en dvärgtax, kramar varandra