S*Peking Pearl's Jasmine "Iris"

Helig Birma, SBI a21 (blåtabbymaskad)

Hona/Female, kastrat/neuter

Iris har flyttat ihop med Lancelot i Stockholm